PoioModell_4.png
 

4. Målet är att skapa läslust

Att läsa en längre text själv för första gången kan vara krävande. Många barn får prestationsångest speciellt då de ska läsa högt för andra.

I början av inlärningsprocessen är det viktigt att  känna till och förstå ramarna för berättelsen innan det är dags att läsa en längre text. I lässpelet Poio lär sig barnen namnen på figurerna och blir bekanta med miljön innan de står inför uppgiften att läsa. De förstår också snabbt vad de olika karaktärerna tycker om och vilka utmaningar som finns i berättelsen. Spelet ger barnen tryggheten de behöver för att våga läsa boken. Och genom att avslöja texten i boken gradvis ökar spänningen i berättelsen.

Du kan beställa  den tryckta boken redan innan barnet börjat spela, men vänta med att ge den till dess att spelet är klart. Kanske är det så att Poio och läslingarna blir den första boken ditt barn läser?

_MG_3388-2.jpg