Blir Poio och Läslingarna den första boken barnet kan läsa själv för dig?

Du kan beställa den tryckta boken redan innan barnet börjat spela, men vänta med att ge den till dess att spelet är klart. Kanske är det så att Poio och Läslingarna blir den första boken ditt barn läser?

Du kan köpa boken för 99 kr! Fyll i ditt namn, adress och e-post för att beställa. 

Namn *
Namn
Är du: *
(Detta är för att vi vill undgå att få spam)
AkselLeserBok2 (1).jpeg