last ned.jpeg
 
PoioModell_2.png
 

2. Anpassas efter ditt barn

Barn är olika och intresset och förmågan barn emellan varierar. Några fyraåringar kan flera bokstäver och en och annan kanske redan kan läsa, samtidigt som det finns nioåringar som ännu inte knäckt läskoden och saknar motivation för att skaffa sig de grundläggande läskunskaperna. Lässpelet Poio är anpassat att fungera för barns olika behov. I spelet startar alla på samma nivå och det finns inga förväntningar på förkunskaper, men däremot skruvas tempot snabbt upp om barnet redan har viss kunskap.

 

Vi introducerar bokstäverna i rask takt, men repeterar samtidigt mycket. Under tiden läser spelet av ditt barns färdigheter och anpassar uppgifterna efter resultatet. På så sätt får barn som redan kan en del bokstäver en snabbare utveckling.