Är du lärare?
Då kan du få testa lässpelet Poio gratis!

Av Vilde Randgaard, redaktör.

Poios målsättning är att alla barn, oavsett förmåga, ska ges samma möjlighet att knäcka läskoden - det första steget mot att kunna ta till sig ny kunskap i skolan. Därför vill vi ge alla pedagoger i Sverige möjligheten att få testa det.

Skjermbilde 2018-06-21 kl. 15.27.04.png
Skjermbilde 2018-06-21 kl. 15.29.57.png
Skjermbilde 2018-06-21 kl. 15.29.29.png

Poio är ett pedagogiskt verktyg där leken är central och där nivån anpassas efter varje enskilt barn. Genom att låta inlärningen ske på barnens egna premisser väcks nyfikenhet och vi skapar förutsättningar för att de ska bli motiverade att vilja lära sig läsa.

Lässpelet lanserades i Norge 2017 och finns sedan juni i år även på den svenska marknaden. Sedan lanseringen är det flera hundra norska skolor som använt läsverktyget i sin undervisning. Bland annat finns Poio på alla skolor i Haldens kommun utanför Oslo. Ine Berit Mjølnerød, lärare på Os skola, berättar om vad hon tycker är fördelen med läsverktyget:

- Efter att ha använt Poio har jag märkt att eleverna blir mer motiverade och det skapar möjligheter för fler att lära sig läsa. Särskilt för dem som tycker att det är svårt med den traditionella bokmetoden.

Utvecklat och kvalitetssäkrat i samarbete med pedagoger
Poio bygger på kända pedagogiska principer och utforskar hur digital lek kan applicera dem på nya sätt i inlärningsprocessen för att öka barns lust, engagemang och självförtroende.

I lässpelet Poio introducerars bokstäver och bokstavsljud i relativt snabb takt. Dock repeteras bokstäver, bokstavsljud, ord och meningar upprepade gånger så barnet får tid på sig att öva. En viktig del är att bokstäverna alltid introduceras som delar av ord, vilket gör att barnen tidigt får förståelse för dem som komponenter i en helhet (ord, meningar, boksida, hel bok).

I Poio fokuserar vi på att låta barnen pröva sig fram på egen hand utan att bli tillrättavisade. Det är alltid okej att göra fel. Detta kallas också för “growth mindset”-metoden och motiverar barnen till att pröva flera gånger, till dess att de lyckas lösa uppgiften. Klicka här för att läsa mer om pedagogiken.

I en nyligen genomförd undersökning* bland pedagoger som använt Poio i undervisningen svarar samtliga av de tillfrågade att de menar att verktyget motiverar barnen till att lära sig läsa. 97 procent säger att Poio är ett bra verktyg för att repetera bokstavsljud och att lära sig ljuda ord och 90 procent  av de tillfrågade skulle rekommendera appen till en kollega.


Är du pedagog och intresserad av testa Poio i din verksamhet? Hör av dig till oss.


* Undersökningen, som bygger på webbenkäter med 42 pedagoger genomfördes mellan den 7-24 maj 2018.