Intresserad av att testa Poio i förskolan/skolan?

Lässpelet Poio är ett pedagogiskt verktyg som idag används av flera lärare för att låta barn utforska bokstäver och ord på ett lekfullt sätt. Poio är framtaget för att hjälpa barn knäcka läskoden genom lek och skapa en positiv läsupplevelse, där inlärningen sker på barnets egna premisser.

Är du pedagog och intresserad av testa Poio i din verksamhet? Hör av dig till oss så har du möjlighet att få en gratis testversion.

Namn *
Namn
Är du *
(Detta är för att vi vill undgå att få spam)
_MG_2669-5.jpg