Stora framsteg
med innovativt läsverktyg i skolan

Bara en månad efter att Grantomta Montessoriskola började använda ett innovativt, digitalt verktyg i undervisningen har barnen gjort stora framsteg! Skolan är en av de första i Sverige som introducerat lässpelet Poio för sina elever.

Av Vilde Randgaard, redaktör.

Läsningen det öppnar upp en värld och möjligheter för alla barn. In till alla ämnen, in till, ja vad du nu vill göra med ditt liv och i ditt liv, säger rektor Titti Janewret.

Med hjälp av spelet vill de se om de kan hjälpa barnen som kämpat länge med att lära sig läsa, men även undersöka om det kan få de yngre barnen att knäcka läskoden och väcka intresset för läsning.

– Vi ser behovet av att komplettera den traditionella undervisningen och bredda möjligheten att på ett lustfyllt sätt närma sig läsningen, både i och utanför klassrummet. Och här tror vi att ett innovativt läsverktyg som Poio fyller en viktig funktion, säger speciallärare Maria Björsell.

Se hur det gått för skolan och barnen i videon!