Spelet som får barn att vilja lära sig läsa

Av Vilde Randgaard, redaktör

“Nu går lästräningen som en dans. Han ser fram emot att spela och känner att han utvecklas hela tiden”, berättar mamman till en pojke som varit omotiverad till att lära sig läsa, innan han fick prova lässpelet Poio.

För att lära sig läsa krävs mängdträning. Hur ser bokstäverna ut? Vilket ljud hör ihop med vilken bokstav? Hur sätts de samman till ord? Det måste repeteras många gånger. För ett barn med mycket spring i benen är det kanske inte alltid så frestande att sitta och öva. Poio är ett digitalt verktyg som bygger på traditionell pedagogik med fokus på just repetition och övning, så vad är det som ändå får barn att tycka om det?

_MG_2611.jpg


Hitta nyckeln till barnets glädje och motivation
Som specialpedagog Anna Wassenius förklarar så handlar det dels om att anpassa inlärningen till varje barn, dels om att det ska vara något som barn är intresserade av. “Finns det inget intresse? Tvinga dem inte utan försök hitta metoder som gör inlärningen rolig”, säger hon. Lyckas man hitta nyckeln till barnets glädje och motivation, då kan de nå sin fulla potential.

Många föräldrar känner igen utmaningen i att hitta något som intresserar barnet tillräckligt för att vilja träna på läsning. Precis det upplevde Daniel Senn med en av sina söner som har nedsatt hörsel. Han gick ihop med några pedagoger för att skapa något som alla barn, trots olika förutsättningar, kunde tycka om. Resultatet blev lässpelet Poio - en app som hjälper barn att knäcka läskoden genom lek.

Poio möter barn på deras spelplan
Genom att kombinera pedagogik med teknologi och lek så möter Poio barn på deras spelplan. De får möjlighet att utforska en äventyrsvärld där de själva styr tempot och lär längs vägen. Övningarna är så väl integrerade i spelet att barnen får känslan av att bara spela och ha kul, medan de i själva verket tränar massor - lär sig bokstävernas former och ljud, sätter samman dem till ord och så vidare. Nyfikenhet väcks och barnen vill veta hur äventyret fortsätter och fortsätta upptäcka nya saker. Detta skapar motivation till att lära sig läsa och en känsla av att behärska de olika momenten.

“Både femåringen och sjuåringen älskar spelet! Spelet sporrar till vidare spelande och gör det roligt att lära sig bokstäver för femåringen och att utveckla läsningen för sjuåringen. Äntligen finns ett spel som lära barn att knäcka läskoden medan de har kul,” säger en förälder som har introducerat spelet till sina barn.

Trygghet och att tro på sig själva
En annan viktig del i att ge barn läslust är att de ska känna trygghet och att tro på sig själva. Klassrummet kan vara skrämmande i början, och vissa barn har behov av att få öva i lugn och ro hemma också, för ökat självförtroende.

Ingrid Somdal-Åmodt Vinje är specialpedagog och hon förklarar: “Du sitter och ska lära dig något nytt och stort, och så har du en publik där. Det Poio ger möjlighet till är att du kan göra fel utan att behöva ha en publik som ser dig. I stället får du prova igen. Det är underskattat idag, att ge ett tryggt rum för inlärning.”