Rädslan för att göra fel:
Hur ger vi barnen en positiv syn på inlärning?

Av Vilde Randgaard, redaktör, 

"Att lära oss nya saker kommer vi göra hela livet, men det är få saker som det är så mycket press på, som att få skolbarn att lära sig läsa," menar Ingrid Somdal-Åmodt Vinje.
Hon är specialpedagog och mamma och berättar att en av nycklarna till att öka barns lust att vilja lära sig nya saker, är att tillåta dem att göra fel.

Som vuxna kan vi relatera till rädslan att göra fel. Vi har alla ett minne från ett tillfälle där oron över att misslyckas varit närvarande. Det kan ha varit ett prov i skolan, en viktig uppgift på arbetet, eller den där gången när vi skulle pröva något nytt, och dessutom göra det inför andra människor.

"Jag tror att vi människor har en inneboende rädsla för att göra fel. En rädsla som är lika stark hos barn som vuxna," säger Ingrid.

Att lära sig läsa är grunden för allt lärande
När vi börjar skolan är läsning bland det först vi lär oss. Du måste helt enkelt kunna läsa för att ta till dig ny kunskap. För de flesta barn är detta ett nytt och spännande område att utforska, men det kan också vara förknippat med oro då det är något man ska göra tillsammans eller inför sina klasskamrater.

"Ibland är vi så fokuserade på det vi ska lära våra små, att vi helt enkelt glömmer bort hur vi gör det. Jag menar att vi måste tänka mer på det, så att vi kan ge våra barn en positiv upplevelse av vad det innebär att lära," säger Ingrid.

Upplevelsen av den första inlärningsprocessen kan påverka resten av skolgången. Får vi en negativ inlärningsupplevelse, som både är svår och inte särskilt motiverande påverkar det förutsättningarna för vidare lärande. Om det dessutom finns moment som ska göras inför andra, där oron för att misslyckas är närvarande, är det möjligt den upplevelsen förstärks. Men om vi däremot får uppleva något som är roligt, spännande och tryggt, kan det motivera oss att ta oss an nya uppgifter och utmaningar.

Carol Dweck, professor i psykologi, har under flera år forskat på barns inställning och upplevelse av att lära. I en omfattande studie med barn på flera skolor märkte hon att de barn som fick beröm för sin insats, istället för att bli utvärderade på vad de gjorde rätt och fel, blev mindre rädda för att misslyckas och därmed mer fokuserade på att fortsätta lära. Resultaten var uppseendeväckande. Dessa barn visade sig också mer motiverade att prova på svårare uppgifter och fick avsevärt bättre resultat än den andra gruppen.

Detta berättar Ingrid mer om i filmen ovan. Där förklarar hon även varför digitala verktyg som Poio kan vara ett bra hjälpmedel för att ge barn en positiv inlärningsupplevelse.

Klicka här för att se Carol Dwecks TEDtalk om samma inlärningspsykologi och pedagogik som Poio är baserat på.

Klicka här för att läsa mer om Carol Dwecks forskning.