Lässpelet Poio på God Morgen Norge!


Margareth Sandvik, professor vid institutet för förskollärarutbildningen vid Högskolan i Oslo och Akershus, berättar att appar kan vara bra inlärningsmiljöer för språk hos barn. Hon har själv testat Poio och är imponerad.

– Poio är en mycket grundlig, genomtänkt och omfattande app. Det är tydligt att det ligger mycket jobb bakom den och både den pedagogiska planen och grafiken samt animationerna är grundliga. De har lyckats fånga barnets intresse genom att de kastas rakt ut i något de inte förstår och måste ta reda på genom uppgifterna längs vägen. På det sättet bibehålls nyfikenheten och drivkraften hela vägen, säger Sandvik.

I möte med programledare Vår Staude berättar Daniel historien om varför mängdträning blev viktigt för honom, både som pappa och pedagog. Daniels yngste son föddes med nedsatt hörsel och han förstod tidigt att det skulle vara klokt att vara proaktiv när det gäller mängdträning för att knäcka läskoden. Forskning visar att barn som har svårt med inlärning har stött på en negativ inlärningsspiral och detta försvårar läsningen. Barnen blir omotiverade, allt prat om läsning upplevs som tjat och det får negativa associationer. I Poio ligger därför fokus på lek i kombination med inlärning för att motivera och uppmuntra till att fortsätta, och detta ger mängdträningen som är så viktig.

Poio är anpassat efter barns förutsättningar eftersom vi tar deras förmåga och kompetens på allvar.

”App ska lära barnen läsa på 30 dagar”, är Vår Staudes beskrivning. Hur lång tid det tar för barn att knäcka läskoden är individuellt, men mängdträning fördelad över lång tid är ett nyckelelement. Poio väcker nyfikenheten för läsning, gör barnen självsäkra och lär dem öva på bland annat vokaler, konsonanter, ordljud, stavning, läsning och att koppla riktiga ljud till bokstäver och ord.

Se videon och hela intervjun på TV2.no: http://www.tv2.no/v/1208745/

Screen+Shot+2017-10-27+at+11.55.33.png