Lärare introducerade nytt läsverktyg till sina förstaklasselever:
– Variationen i undervisningen gav barnen mer läsglädje än tidigare!

För ett år sedan introducerade den norska läraren Ine Berit Mjølnerød ett nytt läsverktyg i en klass i årskurs 1. Det skulle visa sig ge glädje och motivation till lästräningen för alla hennes elever - både de som kunde läsa sedan tidigare och de som hade det lite svårare med läsningen.

Av Vilde Randgaard, redaktör.

Elever på Os skola spelar lässpelet Poio.

Elever på Os skola spelar lässpelet Poio.

Efter lanseringen av lässpelet Poio i Norge förra året, var Haldens kommun utanför Oslo tidigt ut med att se till att alla skolor i kommunen skulle använda verktyget som en del av undervisningen i årskurs 1. En av de skolorna var Os, där Ine Berit Mjølnerød är lärare.

Som en av de första lärarna att använda Poio i klassrummet, minns Ine Berit att alla elever var väldigt exalterade vid det första mötet med lässpelet.
— De tyckte det var väldigt spännande. Det finns ju alltid några elever som säger att de inte kan lära sig att läsa, men den tanken släppte helt när de fick testa Poio.

Även om de började använda Poio tidigt på höstterminen, när de flesta förstaklasseleverna är ivriga på det mesta, kunde Ine Berit speciellt märka skillnad bland några av eleverna.
— Jag märkte framstegen väldigt tydligt hos de som tidigare haft ett motstånd till att öva på bokstäver och ord. När de fick använda Poio hade de en helt annan inställning.

Ine Berit fortsätter berätta att barnen som tidigare kände ett nederlag och inte fick till lästräningen, helt plötsligt fick en annan känsla när de fick öva med hjälp av spelet. Spelet gjorde att eleverna fick mycket repetition och motiverade dem att jobba vidare. Även de elever som kommit längre med läsningen tyckte att Poio var kul.
— Några av eleverna hann slutföra boken som finns inne i Poio-spelet redan innan jul. Men trots det, tyckte de om att arbeta vidare med lästräningen genom Poio. Det passar för alla, konstaterar Ine Berit.

Ine Berit Mjølnerød.

Ine Berit Mjølnerød.

En annan stor fördel som Ine Berit framhåller är att hon fick mer tid att följa upp de elever som behövde extra stöd då de arbetade med Poio på lektionerna.
— De var så självgående att jag kunde gå runt och prata med de enskilda eleverna, hjälpa dem läxor och ta mig tid att läsa lite extra med några. Som regel är det många som behöver hjälp samtidigt, men nu fick jag mer tid med var och en av dem.

Det här var också första året med en läroplan där det stod att barnen skulle lära sig två bokstäver i veckan och vara klara med alfabetet innan jul. Detta klarade klassen med bravur och Ine Berit menar själv att det var på grund av variationen i lärandeprocessen som Poio var viktig.
— Barnen hade mer läsglädje och gjorde framsteg snabbare än jag någonsin tidigare sett.

Boken som elevene varit med och skapat i spelet.

Boken som elevene varit med och skapat i spelet.

I slutet av vårterminen, när alla var färdiga med boken som de varit med och skapat i spelet, fick de ett fysiskt exemplar av den av Ine Berit.
— Det var otroligt roligt och en total överraskning för eleverna! «Det här är den bästa dagen i mitt liv. Jag har fått Poio!» var det några av barnen som ropade. De var så stolta.

Ine Berit avslutar med att berätta att hon är glad över att kunna dra nytta av ett verktyg som Poio, när hon ser hur väl det fungerar och kan varmt kan rekommendera det både till föräldrar och lärare.
— Jag tänker att man verkligen behöver variation i undervisningen. Och att ha både den vanliga undervisningen och ett verktyg som Poio ger oss det. Med Poio fick vi ett nytt sätt att öva läsning på som är spännande för alla!


Norska TV-kanalen NRK gjorde ett inslag från Os skola i Haldens kommun när de precis börjat använda Poio i undervisningen. Klicka här för att se inslaget.