Öka barns lust att lära - kan spel vara nyckeln
till framgång?

Av Vilde Randgaard, redaktör. 

Alla barn är olika och för några kan det vara svårt att hitta motivation att lära. Men hittar man rätt tillvägagångssätt kan det som tidigare varit jobbigt och omotiverande bli roligt och lärorikt. Ett ämne som det forskas allt mer på och som kommit att bli populärt i vår digitala tid är att använda spel som verktyg för att lära barn nya saker.

Frågan är varför spel fungerar så bra i inlärningssammanhang. När Adam Palmquist, pedagog och forskare, för några år sedan arbetade som lärare på en skola för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, som väldigt många var omotiverade till skolarbete, fick han upp ögon för att använda spel i undervisningen. Resultatet var slående! Sedan dess har han både forskat på ämnet och skrivit boken «Det spelifierade klassrummet».

Mia Hansson från Poio har träffat Adam, som förklarar sammanhangen mellan inlärning, spel och motivation.