Så förbereder du barnen för skolstart

Av Vilde Randgaard, redaktör

Sommarlovet börjar lida mot sitt slut och det betyder att många barn snart påbörjar ett nytt kapitel i livet. För några är detta ett spännande äventyr men för andra kan det vara läskigt och lite skrämmande. Alla barn är olika och det kan vara svårt som förälder att veta hur man ska förbereda sitt barn på bästa sätt. Därför har vi pratat med specialpedagog Ingrid Somdal-Åmodt Vinje för att få några tips.

 

element5-digital-352043-unsplash.jpg

Tips 1: Fokusera på den sociala delen först

Det finns inga förväntningar på att barn ska kunna skriva, läsa eller räkna när de börjar skolan, men vill man redan innan skolstart börja öva läsning går det självklart utmärkt. Det kan till och med göra skolstarten lite mindre utmanande om barnet så smått börjat intressera sig för bokstäver, ord och meningar. Men Ingrid tipsar om att fokusera på sociala färdigheter i första hand.

“Det kan vara bra att prata om och öva på saker som barnet ska klara på egen hand innan skolan börjar. Att kunna klä på sig själv, gå på toaletten på egen hand och vänta på sin tur gör övergången från förskolan till skolan så mycket enklare.”

 

Tips 2: Kommunikation och förståelse är nyckeln

Oavsett om barnet glädjer eller gruvar sig för att börja skolan är kommunikation a och o. Men det är inte alltid så enkelt att veta hur man pratar runt ämnet, i alla fall inte om barnet gruvar sig. Ingrid ger oss rådet att använda empatisk kommunikation som metod.

“När jag arbetade som kursansvarig för Röda Korset för något år sedan, lärde jag mig att använda en samtalsmetod kallad empatisk kommunikation. Det är en bra metod att ta till för föräldrar för att förstå barnens perspektiv och går ut på att man sätter sig in i deras situation: “Om jag var du, hur skulle jag haft det då?, berättar hon.”

Empatisk kommunikation fokuserar på att lyssna på barnet när han eller hon berättar om vad det är som gör att det inte vill börja skolan eller känner oro inför det, utan att avbryta, trösta eller dela med sig av sina egna tankar. När barnet berättat klart kan du som förälder fråga: “Vill du höra vad jag tänker om det du just berättat?” och då komma med positiva inspel och reflektioner kring det som bekymrar barnet.

Här förklarar Ingrid mer om vad empatisk kommunikation går ut på.

 

Tips 3: Engagera dig i barnets vardag

Till slut vill Ingrid understryka att det är viktigt att barnet upplever att du som förälder engagerar dig och är nyfiken på hur det är i skolan.

“Man får inte glömma att övergången från förskola till skola kan vara väldigt jobbig för en 6-åring. Det är färre vuxna per elev än barnen är vana vid och mindre information på individnivå. Därför är det viktigt att föräldrarna sätter sig in i hur skoldagarna ser ut, så att barnen får en större trygghet i sin nya vardag, avslutar Ingrid.”