3 rädslor om barn och skärmtid - och varför de inte stämmer

(Vilde Randgaard, redaktör)

I mer än 15 år har Sara DeWitt arbetat med teknik och media för barn. Hon utmanar vårt sätt att tänka och resonera på när det kommer till barns användning av mobiltelefoner, surfplattor och mobiler.

Sara menar att vi som samhälle, går miste om stora möjligheter på grund av rädsla och skepsis till digitala verktyg. I sitt TED talk belyser hon tre typiska rädslor som hon möter bland föräldrar och uppmanar oss att istället för att se problem och skrämmas av tekniken, se vilka möjligheter de medför.

20180731_174708.jpg

Rädsla 1: "Skärmar är passiva och gör att barnen inte får någon fysisk aktivitet"
En del spel kan faktiskt inspirera barn till mer fysisk aktivitet och få dem att lära sig nya saker. Som exempel beskriver Sara ett digitalt spel som går ut på att barnen ska härma olika djur. Med hjälp av tekniken kan barnen interagera med spelet och då det också skapar nyfikenhet hos dem, tar de både med sig intrycken och de nyvunna kunskaperna från spelet ut i den verkliga världen.


Rädsla 2: "Att spela spel på en surfplatta, mobil eller dator är bortkastad tid. Det distraherar barn från skolarbete."
Spel engagerar barn och kan därför hjälpa dem att bli mer effektiva i inlärningsprocessen. Samtidigt har vi idag möjligheten att skapa spel som lär oss hur barnen använder dem, genom att de kan generera information om vad barnen klarar av och vad de inte lyckas med. Därmed kan digitala spel berätta mer om varje barns kognitiva inlärning än standardiserade prov i skolan.


"Tänk om spel kunde reducera tiden som nu läggs på prov i klassrummet? Och tänk om de kunde reducera ångesten som många barn känner inför ett prov? Fråga Sara, och hon kommer berätta att modern teknik skapar möjligheter att hjälpa lärarna att anpassa undervisningen så att varje elev kan få den individuella hjälp de behöver.

Rädsla 3: "Skärmarna gör att mitt barn blir isolerat"
Barn älskar att prata om det de gör, men Sara påpekar att det är allt för sällan som föräldrar pratar med sina barn om vad de gör framför skärmarna.

Med dagens teknik är det möjligt att hitta spel som håller dig som vuxen uppdaterad på hur långt ett barn kommit i ett spel och till och med ger tips på hur du kan samtala om det som barnet gör i spelet.

– Bara att börja prata med barnen om deras medievanor kan ge en fantastisk effekt, säger Sara och får oss till att föreställa oss ett scenario där barnet fått spela under tiden du lagat mat. Plötsligt får du ett meddelande från spelet på din mobil, med information om exakt hur långt barnet kommit och några tips på frågor kopplade till spelet. Plötsligt får ni ett spännande och roligt samtal vid middagsbordet om något som barnet med största sannolikhet älskar att prata om.

Detta är bara några av de många möjligheter som kommer med dagens teknik.  Saras sammanfattning är att istället för att förneka att våra barn lever i samma digitala vardag som oss, så bör vi se möjligheterna som de digitala verktygen kan ge och istället lära barnen att använda dem på ett förnuftigt sätt.

"Tänk om vi började ställa högre krav på digitala medier? Tänk om vi regelbundet började samtala med barnen om innehållet på skärmarna? Tänk om vi kunde se de positiva effekterna som tekniken kan ha i våra barns liv? Då kan potentialen i dessa verktyg bli verklighet", avslutar hon sitt föredrag med.